Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

εξοικονομω κατ' οικον ΙΙ

Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με επιδότηση έως και 70% και δάνειο με 0% επιτόκιο

1. Γενικά   

 Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει κίνητρα (επιδότηση και άτοκο δάνειο) σε ιδιώτες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών. Καλύπτει αποκλειστικά δαπάνες για εργασίες που έχουν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, και ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών λειτουργικών εξόδων, αλλά και την αύξηση της αξίας της κατοικίας.

2. Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα 

Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να πληρεί συνολικά τις εξής προϋποθέσεις  

i) Υφίσταται νόμιμα, διαθέτει οικοδομική άδεια δηλαδή η οποία ταυτίζεται με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Τυχόν αυθαιρεσίες πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την ένταξη στο πρόγραμμα 

ii) Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους (2019) 

iii) Κατατάσσεται ενεργειακά σε κατηγορία χαμηλότερη η ίση της Δ, όπως προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση 

iv) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα 

v) Ο δικαιούχος ανήκει εισοδηματικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες 

 3. Εισοδηματικά κριτήρια 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της  εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (υποβολή 2020).

.

⇛  Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι 250€/τ.μ. και έως 25.000€.    

⇛  Ένα μέρος του προϋπολογισμού καλύπτεται από την επιχορήγηση σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και το  υπόλοιπο μέρος είτε με ίδια κεφάλαια του δικαιούχου, είτε με άτοκο δάνειο με διάρκεια 4-6 έτη.      

Παράδειγμα 1   

Οικογένεια με δυο ανήλικα τέκνα, με εισόδημα 18.000€, που διαμένει σε κατοικία 100 τ.μ. εκτελεί εργασίες ύψους έως 25.000€. Από αυτά το 70%, δηλαδή 17.500€ θα είναι επιχορήγηση και τα 7.500€ θα καταβληθούν είτε με ίδια κεφάλαια είτε με άτοκο δάνειο σε 4-6 έτη.      

Παράδειγμα 2   

Άγαμος νεαρός με εισόδημα 14.500 διαμένει μόνος του σε διαμέρισμα 50 τ.μ. Εκτελεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του διαμερίσματος αξίας 12.500€. Από αυτά το 50%, δηλαδή 6.250 θα είναι η επιχορήγηση και τα υπόλοιπα 6.250 θα καταβληθούν είτε με ίδια κεφάλαια του δικαιούχου, είτε με άτοκο δάνειο.   


25.000€

Μέγιστη επιλέξιμη αξία έργου

70%

Μέγιστη επιδότηση

0%

Επιτόκιο δανείου

 


Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Κουφώματα  Θερμομόνωση Θέρμανση
Αντικατάσταση παλιών εξωτερικών κουφωμάτων, ρολών και παντζουριών από αλουμίνιο, συνθετικά (pvc) ή ξύλο.
Αναβάθμιση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων και δομικών στοιχείων, ταράτσας, στέγης και πιλοτής.
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης καθώς και εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου.Συστήματα Σκίασης
Κλιματισμός
Σύστημα παροχής ζεστού νερού
Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων, ρολών και παντζουριών καθώς και τοποθέτηση σταθερών η κινητών συστημάτων σκίασης.
Εγκατάσταση νέων οικιακών κλιματιστικών μονάδων ή άλλων συστημάτων για ψύξη/θέρμανση.
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με ηλιακή ενέργεια.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης