Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

εξοικονομω - ανακαινιζω για νεουσ

Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση της κατοικίας σας με επιδότηση έως και 90% 

1. Γενικά   

 Το Πρόγραμμα ''Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους'' αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει κίνητρα (επιδότηση και άτοκο δάνειο) νέους (φυσικά πρόσωπα) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών αλλά για καλύπτοντας για πρώτη φορά και εργασίες ανακαίνισης. Καλύπτει  δαπάνες για εργασίες που έχουν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, και ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών λειτουργικών εξόδων, καθώς και εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας που συνεπάγονται την αύξηση της αξίας της.

2. Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα 

Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να πληρεί συνολικά τις εξής προϋποθέσεις:  

i) Υφίσταται νόμιμα, διαθέτει οικοδομική άδεια δηλαδή η οποία ταυτίζεται με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Τυχόν αυθαιρεσίες πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την ένταξη στο πρόγραμμα

ii) Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους (2021) 

iii) Κατατάσσεται ενεργειακά σε κατηγορία χαμηλότερη η ίση της Γ, όπως προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση 

iv) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα 

v) Ο δικαιούχος να έχει εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας και να είναι γεννηθέντες από 01/01/1984 έως και 31/12/2005

 3. Εισοδηματικά κριτήρια 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τέσσερις (4) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της  εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Για το σκέλος ''Ανακαινίζω'' το Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000€.

⇛  Για το σκέλος ''Εξοικονομώ'', ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

β) τα 220 €/ τ.μ.

γ) τις 22.500 €.     


⇛  Για το σκέλος ''Ανακαινίζω'', ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

α) τα 75 €/τ.μ. 

β) τις 10.000 €.     


Εξοικονομω

22.500€

Μέγιστη επιλέξιμη αξία έργου

90%

Μέγιστη επιδότηση

0%

Επιτόκιο δανείου


Ανακαινιζω

10.000€

Μέγιστη επιλέξιμη αξία έργου

30%

Μέγιστη επιδότηση

0%

Επιτόκιο δανείου

 


Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Κουφώματα  Θερμομόνωση Θέρμανση/ Ψύξη
Αντικατάσταση παλιών εξωτερικών κουφωμάτων, ρολών και παντζουριών από αλουμίνιο, συνθετικά (pvc) ή ξύλο.
Αναβάθμιση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων και δομικών στοιχείων, ταράτσας, στέγης και πιλοτής.
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης καθώς και εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου. 



Συστήματα Σκίασης
Κλιματισμός
Σύστημα παροχής ζεστού νερού
Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων, ρολών και παντζουριών καθώς και τοποθέτηση σταθερών η κινητών συστημάτων σκίασης.
Εγκατάσταση νέων οικιακών κλιματιστικών μονάδων ή άλλων συστημάτων για ψύξη/θέρμανση.
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με ηλιακή ενέργεια.


Ανακαίνιση μπάνιου - κουζίνας  Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας,  τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής και επίπλων μπάνιου και κουζίνας
Αντικατάσταση/επισκευή δαπέδων, αντικατάσταση εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση εξώπορτας, επισκευή επιχρισμάτων, εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί. 
Κατασκευή νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.







ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης