Πόσο ασφαλές είναι το φυσικό αέριο; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του;Τι είναι το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό ορυκτό καύσιμο, που βρίσκεται σε υπόγειες κοιλότητες (κοιτάσματα) του πλανήτη μας και δημιουργήθηκε με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που δημιουργήθηκαν τα κοιτάσματα πετρελαίου. Από εκεί που βρίσκεται αποθηκευμένο σε υψηλή πίεση, εξάγεται και μεταφέρεται προς κατανάλωση χωρίς την ανάγκη επεξεργασίας.

Αποτελεί ένα μείγμα υδρογονανθράκων, αποτελούμενο σε κύριο ποσοστό (άνω του 85%) από μεθάνιο, χωρίς να περιλαμβάνει μονοξείδιο του άνθρακα και θειούχες ενώσεις, γεγονός που το καθιστά το πιο καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα. Δεν χαρακτηρίζεται ως τοξικό, είναι εντελώς άοσμο, άχρωμο και αόρατο, η δε χαρακτηριστική του οσμή, προστίθεται κατά τη διανομή του με τεχνητό τρόπο, ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός διαρροών.

Από πού έρχεται στην Ελλάδα;

Το φυσικό αέριο διανέμεται από τα σημεία εξαγωγής του στους τόπους κατανάλωσης είτε μέσω μεγάλων αγωγών με υψηλή πίεση (αέρια μορφή), είτε μέσω δεξαμενόπλοιων (υγρή μορφή). Χώρες με μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου είναι η Ρωσία, Η.Π.Α., Ιράν, Ιράκ, Κατάρ, Νιγηρία, Αλγερία κ.α.

Η χώρα μας σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο σε αέρια μορφή από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν μέσω αγωγών καθώς και από την Αλγερία σε υγρή μορφή με δεξαμενόπλοια.

Είναι ασφαλές; Ποια η διαφορά του με το υγραέριο;

Το φυσικό αέριο σε αντίθεση με το υγραέριο έχει μικρότερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, είναι δηλαδή «ελαφρύτερο». Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διαρροής, η ποσότητα φυσικού αερίου απομακρύνεται άμεσα, ενώ το υγραέριο με μεγαλύτερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, ως πιο «βαρύ», έχει την τάση να συσσωρεύεται χαμηλά.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι συσκευές φυσικού αερίου διέπονται από κανονισμούς της εθνικής μας νομοθεσίας, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι και με τα πρότυπα ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης προβλέπονται πολλές διατάξεις ασφαλείας, τόσο στις συσκευές, όσο και στην εγκατάσταση.

Το φυσικό αέριο διακινείται μέσω δικτύου αγωγών και φτάνει στον τελικό καταναλωτή σε πολύ χαμηλή πίεση και καταναλώνεται απευθείας. Επομένως δεν αποθηκεύεται στους χώρους κατανάλωσης σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες (φιάλες, δεξαμενές κ.λ.π.) όπως το υγραέριο.

Μια εγκατάσταση φυσικού αερίου με πιστοποιημένα υλικά, πιστοποιημένες συσκευές που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από αδειοδοτημένους τεχνικούς κατόπιν κατάλληλης μελέτης μηχανικού κρίνεται απόλυτα ασφαλή για τη χρήση της, εφόσον τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ορθής χρήσης και συντήρησης της εγκατάστασης.

Πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου

 • Είναι οικονομικότερο για χρήση θέρμανσης από το πετρέλαιο και το ξύλο, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία συγκρίνει όλες τις εναλλακτικές πηγές θέρμανσης. Η μόνη αποδοτικότερη τεχνολογία θέρμανσης από το φυσικό αέριο είναι η αντλία θερμότητας, της οποίας το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερο

 • Η καύση του είναι αποδοτικότερη και πιο «καθαρή», χωρίς τέφρα και με λιγότερα υπολείμματα καύσης γεγονός που βοηθά το λέβητα αερίου να διατηρήσει τον υψηλό βαθμό απόδοσης για μεγαλύτερο διάστημα, όπως επίσης συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καυστήρα φυσικού αερίου.

 • Ασφάλεια στη χρήση, μη αποθήκευση καυσίμου, μη ύπαρξη οσμών

 • Εύκολη διαχείριση, με σταθερή και μόνιμη παροχή καυσίμου, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς προβλήματα διανομής και διαθεσιμότητας.

 • Χρέωση της ποσότητας που καταναλώθηκε μόνο χωρίς προαγορά ποσοτήτων καυσίμου

 • Παροχή καυσίμου με συγκεκριμένες προδιαγραφές, χωρίς προβλήματα νοθείας.

 • Καθιστά ένα διαμέρισμα αυτόνομο στη θέρμανση με ταυτόχρονη παροχή ζεστού νερού χρήσης, τη στιγμή που το χρειαζόμαστε.

 • Δυνατότητα χρήσης στην κουζίνα για μαγείρεμα και οικονομία σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα

Μειονεκτήματα φυσικού αερίου

 • Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης, το οποίο όμως είναι αποσβέσιμο στην πορεία από την οικονομία τόσο στη θέρμανση, όσο στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και στο μαγείρεμα.

 • Η τελική σύνδεση με το δίκτυο, λόγω του ότι ρυθμίζεται από συγκεκριμένες διαδικασίες, ελέγχους κ.λ.π. μπορεί να είναι χρονοβόρα και να εμπεριέχει κόστη μελετών, τελών σύνδεσης

 • Το δίκτυο διανομής δεν είναι διαθέσιμο σε όλη την επικράτεια προς το παρόν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύγκριση κόστους θερμική ενέργειας

Σύγκριση κόστους θερμική ενέργειας σε %, σε σχέση με το κόστος ενός συνήθη λέβητα – καυστήρα πετρελαίου

Λέβητες φυσικού αερίου για θέρμανση – ζεστά νερά χρήσης

Λέβητες φυσικού αερίου, υπάρχουν τόσο επιδαπέδιοι (για κεντρικές θερμάνσεις και μεγάλες εγκαταστάσεις), όσο και επίτοιχοι. Στην πλειοψηφία των οικιακών αλλά και μικρών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ένας επίτοιχος λέβητας θα καλύψει τις ανάγκες του χώρου, τόσο για θέρμανση όσο και για την παροχή ζεστών νερών χρήσης, αναλόγως των αναγκών μας.

Τι είναι λέβητας συμπύκνωσης;

Οι λέβητες με τεχνολογία συμπύκνωσης είναι και οι μόνοι πλέον που κυκλοφορούν στην αγορά, έχοντας αντικαταστήσει τους λέβητες συμβατικής τεχνολογίας. Επιτυγχάνουν αποδοτικότερη λειτουργία και μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης (συμβατικός βαθμός απόδοσης έως 108%) από τους κλασσικούς λέβητες, με τη συμπύκνωση των καυτών υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια και ανακτώντας έτσι τη λανθάνουσα θερμότητα της ατμοποίησης τους, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχε χαθεί. Συγκεκριμένα μέσω ενός ειδικού εναλλάκτη, εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των καυσαερίων, με την ψύξη και τη συμπύκνωσή τους, μετατρέποντας ένα μέρος των υδρατμών σε νερό το οποίο αποβάλλεται μέσω αποχετευτικού σωλήνα. Η θερμότητα που θα χανόταν στην ατμόσφαιρα μέσω της αποβολής των καυσαερίων σε υψηλή θερμοκρασία, ανακτάται πλέον στο σύστημα. Λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας των καυσαερίων σε ένα λέβητα συμπύκνωσης (45-50 oC)

Επιπλέον οι λέβητες συμπύκνωσης φέρουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και μεταβαλλόμενων στροφών ανεμιστήρα (inverter), που καθιστά αποδοτικότερη τη λειτουργία του λέβητα.

Λόγω των παραπάνω οι λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας 15-35% αναλόγως το σύστημα θέρμανσης στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και είναι φιλικότεροι για το περιβάλλον καθώς έχουν πολύ λιγότερους ρύπους

Χρήση φυσικού αερίου για μαγειρική

Το μαγείρεμα με τη χρήση φυσικού αερίου, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ευρώπη και έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό όλους τους άλλους τρόπους παρασκευής φαγητού

Οι εστίες φυσικού αερίου παρέχουν άμεσα τη ζητούμενη θερμότητα, σε αντίθεση με τις ηλεκτρικές αντιστάσεις που χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Το μαγείρεμα με φυσικό αέριο είναι πιο γρήγορο και πιο οικονομικό, από το ηλεκτρικό ρεύμα

Με το φυσικό αέριο μπορούμε να έχουμε πιο σταθερή και πιο εύκολα ελεγχόμενη θερμοκρασία, παρασκευάζοντας την κάθε τροφή ακριβώς στο χρόνο και τη θερμοκρασία που απαιτεί,για αυτό άλλωστε το προτιμούν και αρκετοί επαγγελματίες

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Η εταιρία μας, με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο φυσικό αέριο, αναλαμβάνει την κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ταυτόχρονα όλη τη διαδικασία από την προμήθεια του λέβητα και των υλικών, την εγκατάσταση έως και την τελική ενεργοποίηση. Εμπιστευτείτε σε εμάς την κατασκευή μιας άρτιας τεχνικά εγκατάστασης, για τον οικιακό η επαγγελματικό σας χώρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αυτοψία – προσφορά στο χώρο σας στο τηλέφωνο 6942 488836 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίαςΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ Πόσο ασφαλές είναι το φυσικό αέριο; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του;
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης