Είναι ασφαλές το φυσικό αέριο; Ποια η διαφορά του με το υγραέριο;

Το φυσικό αέριο σε αντίθεση με το υγραέριο έχει μικροτερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, είναι δηλαδή «ελαφρύτερο». Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διαρροής, η ποσότητα φυσικού αερίου απομακρύνεται άμεσα, ενώ το υγραέριο με μεγαλύτερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, ως πιο «βαρύ», έχει την τάση να συσσωρεύεται χαμηλά.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι συσκευές φυσικού αερίου διέπονται από κανονισμούς της εθνικής μας νομοθεσίας, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι και με τα πρότυπα ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης προβλέπονται πολλές διατάξεις ασφαλείας, τόσο στις συσκευές, όσο και στην εγκατάσταση.

Το φυσικό αέριο διακινείται μέσω δικτύου αγωγών και φτάνει στον τελικό καταναλωτή σε πολύ χαμηλή πίεση και καταναλώνεται απευθείας. Επομένως δεν αποθηκεύεται στους χώρους κατανάλωσης σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες (φιάλες, δεξαμενές κ.λ.π.) όπως το υγραέριο.

Μια εγκατάσταση φυσικού αερίου με πιστοποιημένα υλικά, πιστοποιημένες συσκευές που έχει κατασκευαστεί και συντηρείται από αδειοδοτημένους τεχνικούς κατόπιν κατάλληλης μελέτης μηχανικού κρίνεται απόλυτα ασφαλή για τη χρήση της, εφόσον τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ορθής χρήσης και συντήρησης της εγκατάστασης.ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Είναι ασφαλές το φυσικό αέριο; Ποια η διαφορά του με το υγραέριο;
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης